بایگانی برچسب ها: اذن پدردر ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره اذن پدردر ازدواج دختر باکره چکيده : قانون مدني در مادۀ 1043، اذن پدر يا جد پدري را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است. ماده مذکور، قبل از اصلاحيۀ سال 1361 اين گونه مقرر مي داشت : « نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر يا جدّ پدري اوست…» .در بخش نخست از اين مقاله در خصوص اعتبار اذن ولي در حدوث عقد ازدواج دختر باکره و اثر چنين اذ...

ادامه مطلب