بایگانی برچسب ها: ارآموزی کامپیوتر مخابرات استان گلستان

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان گلستان

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان گلستان

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان گلستان (قسمت دبیرخانه استان (شبکه های paper less) فهرست مطالب مقدمه و تشکر              1 فصل اول : آشنایی با مکان کار آموزی آشنایی با مخابرات و تاریخچه آن        2 تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان        6 ساختار شرکت مخابرات استان گلستان        7 محصولات تولیدی          9 فرآیند تولیدی خدماتی          9 فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی شرح مختصری از فرایند خدمات شبکه های pa...

ادامه مطلب