بایگانی برچسب ها: ارائه دو سيستم مدل از مايكوويروسها

دانلود پروژه قارچ ویروسها

دانلود پروژه قارچ ویروسها

 قارچ ویروسها فهرست مطالب مقدمه                                         1 تاريخچه                                           2 دلايل نا شناخته ماندن آنها                                  2 كليات                                        3 مرفولوژي                                          7 انتقال                                        10 علائم                                          11 بيماري ويروسي در قارچ Agaricus bisporus                    1...

ادامه مطلب