بایگانی برچسب ها: ارائه دو سيستم مدل از مايكوويروسها

دانلود پروژه قارچ ویروسها

دانلود پروژه قارچ ویروسها

 قارچ ویروسها فهرست مطالب مقدمه                                         ۱ تاریخچه                                           ۲ دلایل نا شناخته ماندن آنها                                  ۲ کلیات                                        ۳ مرفولوژی                                          ۷ انتقال                                        ۱۰ علائم                                          ۱۱ بیماری ویروسی در قارچ Agaricus bisporus                    ۱۱ ک...

ادامه مطلب