بایگانی برچسب ها: ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

دانلود پروژه ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

دانلود پروژه ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

دانلود پروژه ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس * چکيده * مقدمه * فصل اول  کليات معماري سرويس گرا * 1-1) تعاريف اوليه * 1-1-1) سبک معماري مبتني بر سرويس * 2-1) اهداف تحقيق * 3-1) پيشينه تحقيق     * 4-1) روش کار و تحقيق     * 5-1) مقايسه اي بر مدلهاي توسعه وابسته به معماري     * 1-5-1) توسعه مبتني بر object     * 2-5-1) توسعه مبتني بر مؤلفه * 3-5-1) محاسبات توزيع يافته * 4-5-1) معماري سرويس گرا * 1...

ادامه مطلب