بایگانی برچسب ها: ارائه سرويس هاي شهروندگرا

دانلود پروژه مرکز داده Data Center

دانلود پروژه مرکز داده Data Center

مرکز داده Data Center    فهرست مطالب پيش گفتار مقدمه فصل اول كاستن فاصله بين دولت و شهروند 1-1-كاستن فاصله بين دولت و شهروند 1-2- معماري كلان دولت الكترونيك 1-3- نقش شبكه در ارتقاء سطح كارآيي دولت و شهروندان 1-5- تاثير شبكه بر فعاليت هاي تجاري 1-6- تاثير شبكه بر آموزش وسطح سلامت جامعه 1-7- دولت ها و شبكه پرسرعت 1-8- نمونه هاي واقعي از سياست گذاري دولت ها 1-9- جهت گيري دولت ها به ايجاد دولت الكترونيك 1-10- تعاريف و فرضيات دولت الكترونيك 1...

ادامه مطلب