بایگانی برچسب ها: ارائه سرويس هاي شهروندگرا

دانلود پروژه مرکز داده Data Center

دانلود پروژه مرکز داده Data Center

مرکز داده Data Center    فهرست مطالب پیش گفتار مقدمه فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند ۱-۱-کاستن فاصله بین دولت و شهروند ۱-۲- معماری کلان دولت الکترونیک ۱-۳- نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان ۱-۵- تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری ۱-۶- تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه ۱-۷- دولت ها و شبکه پرسرعت ۱-۸- نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها ۱-۹- جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الکترونیک ۱-۱۰- تعاریف و فرضیات دولت الکترونیک ۱-...

ادامه مطلب