بایگانی برچسب ها: اراضي بايروباير داخل بافت

دانلود پاورپوینت روستای فرخان

دانلود پاورپوینت روستای فرخان

دانلود پاورپوینت روستای فرخان فهرست مطالب شناخت اراضی وضع موجود وشناسایی روستا موقعیت جغرافیایی موقعیت مطلق موقعیت نسبی موقعیت محلی_موقعیت ناحیه ای _موقعیت فرا ناحیه ای تعین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی توضیع فصلی بارندگی ایستگاه قوچان آمبروترمیک گوسن باد اثرات منفی باد تعیین نوع اقلیم منطقه بررسی تامین آب آشامیدنی وکشاورزی روستا بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا تعداد جمعیت وبعد خانواده سواد وتحصیلات نرخ فعالیت واشتغال بار تکفل ویژگ...

ادامه مطلب