بایگانی برچسب ها: ارتباط بين فضاها

دانلود مقاله شهرسازی

دانلود مقاله شهرسازی

شهرسازی فهرست مطالب مقدمه پروژه ۱ واحد ۱ ۲ واحد ۲ ۳ واحد ۳ ۴ واحد ۴ ۵ واحد ۵ ۶ ارتباط بین فضاها ۷ ۱- ارتباط بین طبقات ۷ راه پله ۷ آسانسور ۷ پله فرار ۸ رابطه آسانسور، پله و پله فرار با سایر اجزاء ساختمان ۹ ارتباط بین واحدهای مسکونی در طبقات ۹ طبقات ساختمان ۱۰ طبقه زیرزمین (پارکینگ) ۱۰ پشت بام ۱۱ طبقه همکف ۱۱ پذیرش ۱۲ اتاق مدیریت ۱۲ اتاق رختشورخانه ۱۳ سرایداری ۱۳ سالن گردهم آیی عمومی ۱۳ نمای ساختمان ۱۴ محوطه باز ساختمان ۱۴ شاخص ۱۵ محدو...

ادامه مطلب