بایگانی برچسب ها: ارتباط بين فضاها

دانلود مقاله شهرسازی

دانلود مقاله شهرسازی

شهرسازی فهرست مطالب مقدمه پروژه 1 واحد 1 2 واحد 2 3 واحد 3 4 واحد 4 5 واحد 5 6 ارتباط بين فضاها 7 1- ارتباط بين طبقات 7 راه پله 7 آسانسور 7 پله فرار 8 رابطه آسانسور، پله و پله فرار با ساير اجزاء ساختمان 9 ارتباط بين واحدهاي مسكوني در طبقات 9 طبقات ساختمان 10 طبقه زيرزمين (پاركينگ) 10 پشت بام 11 طبقه همكف 11 پذيرش 12 اتاق مديريت 12 اتاق رختشورخانه 13 سرايداري 13 سالن گردهم آيي عمومي 13 نماي ساختمان 14 محوطه باز ساختمان 14 شاخص 15 محدوديتهاي م...

ادامه مطلب