بایگانی برچسب ها: ارتباط توده و فضا در دوره مدرنيسم

دانلود پاورپوينت شناخت فضاي شهري

دانلود پاورپوينت شناخت فضاي شهري

دانلود پاورپوينت شناخت فضاي شهري فهرست مطالب ميدان كامپو(شهر سيه نا) ميدان سن ماركو(ونيز) ميدان سن ماركو ميدان سن پيتر(رم) ميدان سن پيتر ميدان كمپدوليو(رم) ميدان كمپدوليو ارتباط بين توده و فضا در دوره قبل از مدرنيسم و تعريف مدرنيسم از آن ارتباط توده و فضا در دوره مدرنيسم THE BAUHAUS LE CORBUSIER CENTER OF PARIS Radiant city MODERNISM BRASILIA SUBURB دوران پس از مدرنيسم همراه با تصاویر هدف از پژوهش حاضر،‏ يافتن معيار‌هاي كالبدي و اجتما...

ادامه مطلب