بایگانی برچسب ها: ارتباط در DPLC

دانلودپروژه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

دانلودپروژه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

دانلودپروژه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC فهرست مطالب * ۱- مقدمه * ۱-۲ سیستم Power Line Carrier(PLC) * ۱-۳ روش های کوپلینگ * ۱-۴ کاربردهای PLC * ۱-۴-۱ ارتباط تلفنی(صحبت)(speech) * ۱-۴-۲ تلگراف و پست تصویری (Facsimile) * ۱-۴-۳ کنترل نشاندهی از راه دور (Control & indication) * ۱-۴-۴ حفاظت از راه دور (Tele protection) * ۲- تشریح PLC * ۲-۱ وسائل مورد استفاده در سیستم فرابری خطوط فشار قوی (PLC) * ...

ادامه مطلب