بایگانی برچسب ها: ارتباط در DPLC

دانلودپروژه بررسي ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

دانلودپروژه بررسي ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

دانلودپروژه بررسي ساختار و نحوه ارتباط در DPLC بررسي ساختار و نحوه ارتباط در DPLC فهرست مطالب * 1- مقدمه * 1-2 سيستم Power Line Carrier(PLC) * 1-3 روش هاي كوپلينگ * 1-4 كاربردهاي PLC * 1-4-1 ارتباط تلفني(صحبت)(speech) * 1-4-2 تلگراف و پست تصويري (Facsimile) * 1-4-3 كنترل نشاندهي از راه دور (Control & indication) * 1-4-4 حفاظت از راه دور (Tele protection) * 2- تشريح PLC * 2-1 وسائل مورد استفاده در سيستم فرابري خطوط فشار قوي (PLC...

ادامه مطلب