بایگانی برچسب ها: ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

دانلود مقاله ارتباط سبکهای دلبستگی و رابطه با اضطراب

دانلود مقاله ارتباط سبکهای دلبستگی و رابطه با اضطراب

 ارتباط سبکهای دلبستگی و رابطه با اضطراب تأثیرپذیری روان برشیوه  دلبستگی سبکهای دلبستگی نشانگر شخصیت است و این سبکها نه تنها منشاء اثرات مهمی بر روانشناسی شخصیت و روانشناسی تحولی بوده بلکه تأثیر غیرقابل اغماضی بر آسیب شناسی روانی و ابعاد مختلف رواندرمانگری مانند خانواده درمانی، زناشویی درمانی، روان درمانگری نوجوان داشته است. امروزه این نظریه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگی بر تحول شخصیت، رشد اجتماعی، انواع اختلال‌های روانی مانن...

ادامه مطلب