بایگانی برچسب ها: ارتباط مغز ذهنیت و بدن در علم فیزیولوژی

دانلود مقاله ارتباط مغز ذهنیت و بدن در علم فیزیولوژی

دانلود مقاله ارتباط مغز ذهنیت و بدن در علم فیزیولوژی

ارتباط مغز( ذهنیت) و بدن درعلم فیزیولوژی  فهرست مطالب تاریخچه روانشناسی فیزیولوژیک سیر تحولی و رشد رویکردهای مهم روانشناسی فیزیولوژیک رابطه جسم و روان (جسم و رفتار) نظریه‌های مربوط به رابطه جسم و روان مسأله ذهن و بدن دوگانه انگاری درهم کنش گرایی نظریه این همانی تحقق پذیری چندگانه رفتارگرایی کارکردگرایی مسأله اذهان دیگر کیفیات ذهنی یا پدیداری حیث التفاتی فیزیکالیسم هوش مصنوعی محتوای ذهنی علیت ذهنی شبکه گرایی نگرشهای گزاره‌ای فروکاهش(تحویل) هویت شخصی آگا...

ادامه مطلب