بایگانی برچسب ها: ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي بیمه

مقاله بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی

مقاله بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی

بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای بیمه یکی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی کشور می باشد. اهمیت این رشته به حدیست که صاحبنظران آن را “صنعت” میخوانند. بیمه باعث شکوفایی اقتصادی شده و با اشکال متنوعش موجب می شود تا بیمه گذاران و بیمه شدگان بتوانند به راحتی و با اطمینان گام بردارند. در این میان نفعی که بیمه برای اقشار آسیب پذیر دارد بسیار درخور توجه است ولی متأسفانه غالب...

ادامه مطلب