بایگانی برچسب ها: ارتعاشات در نانولوله هاى كربنى

دانلود مقاله ارتعاشات در نانولوله هاى کربنى

دانلود مقاله ارتعاشات در نانولوله هاى کربنى

ارتعاشات در نانولوله هاى کربنى نانو لوله های کربن مقدمه : عصر حاضررا شاید بتوان عصر کربن نام نهاد زیرا این ماده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف پیدا کرده است. دراین بین، نانولوله های کربن [۱]و فلورن ها ،[۲]توجه دانشمندان را بیتشر از دیگر شکهای کربن به خود جلب کرده اند. اگرچه مدت زیادی از کشف  نانولوله های کربن و فلورن نمی گذرد ولی تحقیقات وسیعی در زمینه شناسایی ، ساخت و بکارگیری آنها در صنایع مختلف انجام شده و پیشرفت های زیادی نیز در این...

ادامه مطلب