بایگانی برچسب ها: ارتعاشات در نانولوله هاى كربنى

دانلود مقاله ارتعاشات در نانولوله هاى كربنى

دانلود مقاله ارتعاشات در نانولوله هاى كربنى

ارتعاشات در نانولوله هاى كربنى نانو لوله های کربن مقدمه : عصر حاضررا شاید بتوان عصر کربن نام نهاد زیرا این ماده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف پیدا کرده است. دراین بین، نانولوله های کربن [1]و فلورن ها ،[2]توجه دانشمندان را بیتشر از دیگر شکهای کربن به خود جلب کرده اند. اگرچه مدت زیادی از کشف  نانولوله های کربن و فلورن نمی گذرد ولی تحقیقات وسیعی در زمینه شناسایی ، ساخت و بکارگیری آنها در صنایع مختلف انجام شده و پیشرفت های زیادی نیز در ا...

ادامه مطلب