بایگانی برچسب ها: ارتعاش و چرخش ستارگان

دانلود مقاله ستاره های نوترونی

دانلود مقاله ستاره های نوترونی

ستاره های نوترونی فهرست مطالب مقدمه شناخت ستاره نوترونی۳ تحقیقات انجام یافته۴ ستارگان کم جرم و پر جرم۹        ستاره های نوترونی۱۱ ستاره  نوترونی در محل فرض سیاهچاله۱۳ وقوع ستاره لرزه بی نهایت عظیم کهکشان راه شیری۱۵ ستارگان نوترونی و سیاهچاله ها۱۷ ارتعاش و چرخش ستارگان۲۴ تپنده ها – ستاره های نوترونی چرخان۳۷ چکیده۳۴ منابع و مأخذ۳۷ مقدمه شناخت ستاره نوترونی: هنگامی که ستاره پر جرمی به شکل ابر نواختر منفجر می‌شود، شاید هسته‌اش سالم بماند. اگر ...

ادامه مطلب