بایگانی برچسب ها: ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري

مقاله ارتقاء سطح كيفي وكمي محصولات و تغييرات

مقاله ارتقاء سطح كيفي وكمي محصولات و تغييرات

ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري مقدمه: شايد در اين مقاله كه به بررسي صنعت چاپ بسته بندي، تبليغات، بازاريابي ، بازار هدف … و تأثير آن در افزايش فروش و در طي آن افزايش سود و كاهش هزينه ها و در يك كلمه ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري مي پردازد اشارة مستقيمي به ارتباط آن با مهندسي صنايع نشده باشد.اما در گيردار مقاله نقش مهندسي صنايع به خوبي قابل تشخيص مي باشد. لازم به ذكر است ...

ادامه مطلب