بایگانی برچسب ها: ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت.pdf

مقاله نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

مقاله نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن ۱۰ مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش ۱۰ مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن ۱۵ بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام ۱۷ مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح ۱۷ مبحث دوم-معیار تقوا ۱۹ مبحث سوم – معیار عدالت ۲۳ مبحث چها...

ادامه مطلب