بایگانی برچسب ها: ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره عمومي

دانلود مقاله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره عمومي

دانلود مقاله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره عمومي

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره عمومي فهرست مطالب مقدمه 1 هدفهاي ارزشيابي و امتحان 3 تهيه بانك سوالات استاندارد 4 بارم بندي سوالها 7 تجزيه و تحليل نتايج امتحان 7 روش تجزيه و تحليل نتايج امتحان 12 استفاده از تجزيه و تحليل نتايج امتحان در تدريس 17 روشهاي مختلف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 22 منابع و مآخذ 23 مقدمه : پيشرفت تحصيلي يكي از متغيرهاي اصلي آموزش و پروش است ولي مي‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كيفيت آموزش و پرورش ياد كرد . معمولاً پيشرف...

ادامه مطلب