بایگانی برچسب ها: ارزشیابی تحصیلی

دانلود مقاله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره عمومي

دانلود مقاله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره عمومي

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره عمومي فهرست مطالب مقدمه 1 هدفهاي ارزشيابي و امتحان 3 تهيه بانك سوالات استاندارد 4 بارم بندي سوالها 7 تجزيه و تحليل نتايج امتحان 7 روش تجزيه و تحليل نتايج امتحان 12 استفاده از تجزيه و تحليل نتايج امتحان در تدريس 17 روشهاي مختلف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 22 منابع و مآخذ 23 مقدمه : پيشرفت تحصيلي يكي از متغيرهاي اصلي آموزش و پروش است ولي مي‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كيفيت آموزش و پرورش ياد كرد . معمولاً پيشرف...

ادامه مطلب