بایگانی برچسب ها: ارزيابي آبريزش دهان

دانلود پروژه ارزيابي آبريزش دهان

دانلود پروژه ارزيابي آبريزش دهان

ارزيابي آبريزش دهان فهرست مطالب مقدمه 3 تاريخچه 5 توصيف آبريزش دهان 5 ارزيابي بلع 6 ارزيابي زباني 7 نوزادان و كودكان 7 بزرگسالان 9 آزمون غير گفتاري   13 ملاحظات لازم براي تعيين پيش آگهي 13 تاريخچه طبيعي اختلال 14 درمان تشخيصي 16 سطح عملكرد شناختي، رشد زباني و حافظه 17 انگيزه 17 ميزان دسترسي به خدمات مناسب 18 وجود ساير اختلالات 18 خلاصه 18 درمان 19 رويكرد هاي درماني ديزارتري 19 رويكرد فيزيولوژيكي 21 رويكردهاي غير گفتاري 23 اهداف درمان 26...

ادامه مطلب