بایگانی برچسب ها: ارزيابي آسيب پذيري در سطح سيستم

دانلود مقاله فرایند امنیتی اطلاعات

دانلود مقاله فرایند امنیتی اطلاعات

فرایند امنیتی اطلاعات فهرست مطالب روش شناسي معيار خطر 3 درس 7 فرآيند امنيتي اطلاعات 4 ارزيابي آسيب پذيري در سطح سيستم 6 ارزيابي خطر در سطح شبكه 6 ارزيابي خطر در سطح سازمان 7 حسابرسي 7 تست نفوذ 7 ارزيابي 8 شبكه رايانه اي 10 امنيت فيزيكي 12 سيسات‌ها و روش‌ها 14 احتياط‌ها(هشدارها) 16 آگاهي 18 مردم 19 ميزان كار 19 رويكرد (نگرش) 20 وفاداري 21 تجارت 21 نتايج ارزيابي 22 تدبير 23 انتخاب ترتيب گسترش سياست‌ها 24 به روز كردن تدابير موجود 26 به...

ادامه مطلب