بایگانی برچسب ها: ارزيابي آسيب پذيري در سطح سيستم

دانلود مقاله فرایند امنیتی اطلاعات

دانلود مقاله فرایند امنیتی اطلاعات

فرایند امنیتی اطلاعات فهرست مطالب روش شناسی معیار خطر ۳ درس ۷ فرآیند امنیتی اطلاعات ۴ ارزیابی آسیب پذیری در سطح سیستم ۶ ارزیابی خطر در سطح شبکه ۶ ارزیابی خطر در سطح سازمان ۷ حسابرسی ۷ تست نفوذ ۷ ارزیابی ۸ شبکه رایانه ای ۱۰ امنیت فیزیکی ۱۲ سیسات‌ها و روش‌ها ۱۴ احتیاط‌ها(هشدارها) ۱۶ آگاهی ۱۸ مردم ۱۹ میزان کار ۱۹ رویکرد (نگرش) ۲۰ وفاداری ۲۱ تجارت ۲۱ نتایج ارزیابی ۲۲ تدبیر ۲۳ انتخاب ترتیب گسترش سیاست‌ها ۲۴ به روز کردن تدابیر موجود ۲۶ به کارگیری ۲...

ادامه مطلب