بایگانی برچسب ها: ارزيابي سيستم خبره برنامه ريزي توليد

دانلود مقاله نرم افزارهای سیستم خبره

دانلود مقاله نرم افزارهای سیستم خبره

معرفی نرم افزار های سیستم خبره نرم افزارهای سیستم خبره مثالی کاربردی از یک سیستم خبره : ارزيابي سيستم خبره برنامه ريزي توليد(GENESYS): امروزه روند روبه رشد پيچيدگي در صنايع توليدي و نياز به کارايي بيشتر، چرخه توليد محصول کوتاه تر، انعطاف بيشتر، کيفيت بهتر محصولات ، ارضاي هرچه بهتر توقعات مشتريان و هزينه هاي کمتر چهره توليد را تغيير داده است. يک چالش بزرگ براي شرکتهاي امروزي تنها اين نيست که چگونه خود را با اين محيط متغير تجاري سازگ...

ادامه مطلب