بایگانی برچسب ها: ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت

بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام

بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام

بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران چکیده : موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی ارزیابی کاروزمان خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران می باشد. آنچه که درباره اهمیت موضوع می توان به آن اشاره کرد ، تحقق اهداف ارزیابی روش و کارسنجی به عنوان فنون ارزیابی کار است که می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران به منظور محاسبه زمان تولید  محصول در یک دور...

ادامه مطلب