بایگانی برچسب ها: ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي

دانلود كارآموزی مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان

دانلود كارآموزی مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان

دانلود كارآموزی مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان مقدمه در اين پروژه ما در صدد آشنايي با چگونگي توليد دارو از زمان ورود مواد اوليه تا زمان توليد، بسته بندي و فروش و خروج داروي توليد شده از شركت بوديم. براي اين منظور كار خود را از انبار مواد اوليه كه محل ورود مواد به شركت بود، شروع كرديم. و چگونگي تحويل مواد اوليه، قرنطينه، آزمايش روي مواد، نگهداري، توزين و تحويل به بخش توليد را مورد مشاهده و ثبت قرار داديم.واحد توليد دومين مكاني ...

ادامه مطلب