بایگانی برچسب ها: ارزيابي ژئوشيميايي مخازن گازي

دانلود پروژه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

دانلود پروژه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

دانلود پروژه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ فهرست مطالب فصل اول: مقدمه  ۱ فصل دوم: زمین شناسی منطقه کپه داغ  ۲ ۲-۱-مقدمه  ۲ ۲-۲-محل و موقعیت  ۲ ۲-۳- ریخت شناسی منطقه  ۳ ۲-۴- چینه شناسی منطقه  ۴ ۲-۴-۱- پرکامبرین  ۴ ۲-۴-۱-۱- شیستهای گرگان  ۴ ۲-۴-۲- کامبرین- اردویسین  ۵ ۲-۴-۲-۱- سازندلالون  ۵ ۲-۴-۲-۲- سازند میلا  ۵ ۲-۴-۲-۳- سازند قلی  ۵ ۲-۴-۳- سیلورین  ۵ ۲-۴-۳-۱- سازند نیور  ۵ ۲-۴-۴- دونین  ۵ ۲-۴-۴-۱- سازند پادها  ۵ ...

ادامه مطلب