بایگانی برچسب ها: ارزیابی کار و زمان

بررسی ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکترونیک

بررسی ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکترونیک

بررسی ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکترونیک فهرست مطالب فصل اول: معرفی واحد صنعتی سازماندهی و تشکیلات بخش تولید بخش بازرگانی کنترل کیفیت مهندسی صنایع تعمیرات و تأسیسات مرکز ایمنی و بهداشت امور اداری امور مالی و چارت واحد مالی بخش کامپیوتر فصل دوم: سالن ها و خطوط تولید سالن تولید تلویزیون انبارها خط pars خط Grundic فصل سوم: نمودارهای فرآیند جریان نمودار فرآیند جریان خطوط تولید نمودار فرآیند جریان تولید شاسی نمودار فرآیند جریان تولید فرانت (خط قد...

ادامه مطلب