بایگانی برچسب ها: اركان صندوق تعاون

دانلود پاورپوینت آشنایی با شرکت های تعاونی

دانلود پاورپوینت آشنایی با شرکت های تعاونی

دانلود پاورپوینت آشنایی با شرکت های تعاونی فهرست مطالب آشنائي با شرکتهاي تعاوني فصل اول : تعاريف الف- مفهوم عام تعاون ب : مفهوم خاص واژه تعاون ج : تعريف شركت تعاوني فصل دوم : سابقه فعاليت شرکتهاي تعاوني فصل سوم : اصول جهاني تعاون فصل چهارم : ضوابط و اهداف كلي بخش تعاون فصل پنجم : انواع شركتهاي تعاوني قانون اساسي و قانون بخش تعاوني شركتهاي تعاوني را به دو نوع تقسيم نموده است شركتهاي تعاوني توليد تعريف تعاونيهاي توليد شركتهاي تعاوني توزي...

ادامه مطلب