بایگانی برچسب ها: ارکان وحی گزاره ای

دانلود مقاله وحی وهرمنوتیک

دانلود مقاله وحی وهرمنوتیک

وحی وهرمنوتیک فهرست مطالب سنخ شناسی ماهیت وحی ۱-دیدگاه گزاره ای مفهوم گزاره تقسیم گیلبرت رایل ارکان وحی گزاره ای تفاوت تجارب وحیانی ونبوی ووحی گزاره ای  ۲- دیدگاه تجربه دینی ارکان وحی تجربی دو معنای شخصی بودن تجربه ومیانی طرح دیدگاه تجربه دینی در الهیات لیبرال وحی شیوه زندگی است منابع سنخ ‏شناسى ماهیت وحى نگاهى به نظریات موجود در باب سرشت وحى در باب سرشت وحى، سه برداشت و دیدگاه متفاوت در کار است; هر چند این سه دیدگاه به طور همزمان مطرح ن...

ادامه مطلب