بایگانی برچسب ها: ارکان وصيت

دانلود مقاله وصیت

دانلود مقاله وصیت

وصیت فهرست مطالب مقدمه۲ بخش اول : تعاریف و کلیات ۳ ۱- معنای وصیت۳ ۲- مشروعیت وصیت۵ ۳- اقسام وصیت۶ ۳-۱- وصیت تملیکی۶ ۳-۲- وصیت عهدی ۶ ۴- ارکان وصیت ۷ ۵- آیا وصیت عقد است یا ایقاع ۸ ۶- لزوم وجواز در وصیت ۸ ۷- وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها ۹ بخش دوم : ترجمه و تحقیق انواع وصیت ۱۳ ۱- وصیت تمکیلی ۱۳ ۲- وصیت عهدی۱۳ وصیت در قرآن ۱۶ فهرست منابع و مآخذ ۳۳ مقدمه از مهم‌ترین مسائلی که جامعه بشری در دنیای قدیم و تا عصر حاضر نیازمند آن...

ادامه مطلب