بایگانی برچسب ها: ازدياد برداشت از مخازن نفت

دانلود پروژه ازدیاد برداشت از مخازن نفت

دانلود پروژه ازدیاد برداشت از مخازن نفت

ازدیاد برداشت از مخازن نفت فهرست مطالب مقدّمه فصل اوّل : اطلاعات عمومی در مورد نفت ۱-۱- تشکیل نفت ۱-۲- ترکیب نفت ۱-۳- خواص فیزیکی نفت و نحوه محاسبه آنها فصل دوّم : کاربرد روش های ازدیاد برداشت در مخازن نفتی کشور ۱-۲- تزریق گاز و آب به میادین نفتی ۲-۱-۱- تزریق گاز در ایران ۲-۱-۲- تزریق آب فصل سوّم : تعاریف و مفاهیم اولیه ۳-۱- انواع سنگ مخزن ۳-۲- درجه تخلخل ۳-۳- درجه نفوذ پذیری ۳-۴- رابطه بین نفوذ پذیری و درجه تخلخل ۳-۵- ضریب مقاومت الکتریکی...

ادامه مطلب