بایگانی برچسب ها: ازدياد برداشت از مخازن نفت

دانلود پروژه ازدیاد برداشت از مخازن نفت

دانلود پروژه ازدیاد برداشت از مخازن نفت

دانلود پروژه ازدیاد برداشت از مخازن نفت دانلود پروژه ازدیاد برداشت از مخازن نفت علی رغم رشد صادرات محصولات غیر نفتی، نفت هنوز عمده ترین منبع درآمد ارزی و تأمین کننده بیش از ۹۸ درصد انرژی اولیه مورد نیاز کشور است. با این حال این بخش از نظر امکان تداوم تولید در بلند مدت با مشکلات و محدودیتهایی روبه رو است که لازم است با توجه به رشد جمعیت و نیازهای توسعه اقتصادی کشور طی سالهای آینده، در جهت رفع این محدویتها از هم اکنون اقدامهای جدی در خصو...

ادامه مطلب