بایگانی برچسب ها: از بين بردن الگوي « مديريت / كاركنان »

دانلود پروژه مهندسی مجدد سازمانها

دانلود پروژه مهندسی مجدد سازمانها

دانلود پروژه مهندسی مجدد سازمانها فهرست مطالب مهندسی مجدد سازمانها ۱ مقدمه ۸ پیش گفتار نویسنده ۸ قسمت اول ۱۳ تلاش برای دگرگون سازی ۱۳ ۱ ۱۳ مقدمه ۱۳ ۱ ـ مهندسی مجدد سازمانها چیست ؟ ۱۳ مورد کاوی ۲ ۱۵ بانک آمریکا و ایتالیا  ( ایتالیا )‌ : ۱۵ مقدمه : ۱۵ پیش زمینه و ضرورت نیاز به دگرگونی ۱۵ گامهای نخستین : تعریف چشم انداز آینده ( نیمه اول سال ۱۹۸۸ ) ۱۷ برنامه ریزی  تفصیلی استقرار و پیاده سازی دگرگونی ۱۸ ( نیمه دوم سال ۱۹۸۸ تا  اواسط سال ۱۹۸۹ ) ۱۸ ...

ادامه مطلب