بایگانی برچسب ها: از بين بردن مرز ميان آموزش عادي و ويژه

دانلود پروژه بررسی کودکان استثنایی

دانلود پروژه بررسی کودکان استثنایی

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی) فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه ۵ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷ پیشینه و تاریخچه ی تحقیق در ایران۸ تاریخچه کودکان استثنایی۱۰ تعریف کودکان استثنایی ۱۱ گروه بندی دانش آموزان استثنایی۱۲ جدول براورد شیوع دانش آموزان استثنایی ۱۳ تاریخچه ی کودکان کم توان ذهنی ۱۴ رویدادهای مهم در رابطه با عقب ماندهای ذهنی ۱۵ انجمن حمایت از کودکان عقب مانده (AHRC16 انجمن کودکان و خانواده (ACF17 دیدگاه تردگلد۱۸ دیدگاه کانر ۱۸ تعریف بر اساس نم...

ادامه مطلب