بایگانی برچسب ها: اساس تنوع سوماكلونال

دانلود پروژه کشت بافت گیاهی

دانلود پروژه کشت بافت گیاهی

دانلود پروژه کشت بافت گیاهی کشت بافت گیاهی مقدمه : کشت بافت گياهي بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست ,سلول,بافت و اندام گياهي است. در همه اين کشتها, رشد ماده گياهي عاري از ميکروب در يک محيط سترون مثل محيط کشت مغذي سترون در يک لوله آزمايش صورت مي گيرد.در سال هاي اخير, تکنيک هاي کشت بافت گياهي به يک ابزار خيلي قوي براي تکثير و اصلاح گونه هاي گياهي زيادي تبديل شده اند. اين تکنولوژي با پژوهش گتليب هابرلنت(Gottlieb Haberlandt) در مورد پر تواني سلول ...

ادامه مطلب