بایگانی برچسب ها: اساس سیستم های حفاظت الکترونیکی

دانلود مقاله اساس سیستم های حفاظت الکترونیکی

دانلود مقاله اساس سیستم های حفاظت الکترونیکی

اساس سیستم های حفاظت الکترونیکی فهرست مطالب اساس سیستم های حفاظت الکترونیکی 1 کلیدهای صفحه ای حساس به فشار 7 واحد های مبتنی بر پرتوهای نوری 8 قفل رمزدار الکترونیکی 10 خطوط انتقال داده با تزویج نوری 12 قسمتهایی که عملکرد آنها بر مبنای کار رله ها میباشند 13 مدارهایی که خروجی آنها رله و زنگ خطر می باشد 15 مدارهای آژیر 19 مدارهای حساس به نور مرئی 21 مدارهای آلارم ضد سرقت 23 مدارهای واکنش گر در برابر صدا 27 قفل الکترونیکی درب منزل 30 مر...

ادامه مطلب