بایگانی برچسب ها: استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن .doc

دانلود پروژه سری استانداردهای کنترل کیفیت

دانلود پروژه سری استانداردهای کنترل کیفیت

سری استانداردهای کنترل کیفیت واعمال آن در آذین خودرو در دنیای رقابتی امروز ، کیفیت به مهمترین موضوع مورد توجه تولید کنندگان و تامین کنندگان تبدیل شده است . از ویژگی های مهم سالهای اخیر ، جهانی شدن امور و پیشرفت و حرکت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعالیتهاست . این روند بویژه با اقدام سال ۱۹۸۷ سازمان بین المللی استاندارد در تهیه و تدوین استانداردهای موسوم به سری ISO 9000 شدت یافته است . از ویژگی این استانداردها ، تمرکز و دقت کافی آن...

ادامه مطلب