بایگانی برچسب ها: استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن .ppt

دانلود پروژه سري استانداردهاي كنترل كيفيت

دانلود پروژه سري استانداردهاي كنترل كيفيت

سري استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن در آذين خودرو در دنياي رقابتي امروز ، كيفيت به مهمترين موضوع مورد توجه توليد كنندگان و تامين كنندگان تبديل شده است . از ويژگي هاي مهم سالهاي اخير ، جهاني شدن امور و پيشرفت و حركت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعاليتهاست . اين روند بويژه با اقدام سال 1987 سازمان بين المللي استاندارد در تهيه و تدوين استانداردهاي موسوم به سري ISO 9000 شدت يافته است . از ويژگي اين استانداردها ، تمركز و دقت كافي آن...

ادامه مطلب