بایگانی برچسب ها: استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن

دانلود پروژه سري استانداردهاي كنترل كيفيت

دانلود پروژه سري استانداردهاي كنترل كيفيت

سري استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن در آذين خودرو در دنياي رقابتي امروز ، كيفيت به مهمترين موضوع مورد توجه توليد كنندگان و تامين كنندگان تبديل شده است . از ويژگي هاي مهم سالهاي اخير ، جهاني شدن امور و پيشرفت و حركت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعاليتهاست . اين روند بويژه با اقدام سال 1987 سازمان بين المللي استاندارد در تهيه و تدوين استانداردهاي موسوم به سري ISO 9000 شدت يافته است . از ويژگي اين استانداردها ، تمركز و دقت كافي آن...

ادامه مطلب