بایگانی برچسب ها: استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن

دانلود پروژه سری استانداردهای کنترل کیفیت

دانلود پروژه سری استانداردهای کنترل کیفیت

سری استانداردهای کنترل کیفیت واعمال آن در آذین خودرو در دنیای رقابتی امروز ، کیفیت به مهمترین موضوع مورد توجه تولید کنندگان و تامین کنندگان تبدیل شده است . از ویژگی های مهم سالهای اخیر ، جهانی شدن امور و پیشرفت و حرکت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعالیتهاست . این روند بویژه با اقدام سال ۱۹۸۷ سازمان بین المللی استاندارد در تهیه و تدوین استانداردهای موسوم به سری ISO 9000 شدت یافته است . از ویژگی این استانداردها ، تمرکز و دقت کافی آن...

ادامه مطلب