بایگانی برچسب ها: استانداردهاي كنترل كيفيت و اعمال آن .ppt

دانلود مقاله سري استانداردهاي كنترل كيفيت و اعمال آن

دانلود مقاله سري استانداردهاي كنترل كيفيت و اعمال آن

سري استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن در آذين خودرو مقدمه : آنچه براي من جذاب است سهولت نيست ، دشواري هم نيست ،  بلكه دشواري رسيدن به سهولت است . در دنياي رقابتي امروز ، كيفيت به مهمترين موضوع مورد توجه توليد كنندگان و تامين كنندگان تبديل شده است . از ويژگي هاي مهم سالهاي اخير ، جهاني شدن امور و پيشرفت و حركت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعاليتهاست . اين روند بويژه با اقدام سال 1987 سازمان بين المللي استاندارد در تهيه و تدو...

ادامه مطلب