بایگانی برچسب ها: استانداردهای ساختمان یک کتابخانه

دانلود پروژه استانداردهای ساختمان یک کتابخانه

دانلود پروژه استانداردهای ساختمان یک کتابخانه

استانداردهای ساختمان یک کتابخانه فهرست مطالب عوامل مؤثر در برنامه ریزی ۶ دگرگون پذیری ۶ گزینش جاودسترسی ۷ همکاری با سایر مؤسسات فرهنگی، آموزشی، تفریحی ۸ نمای کتابخانه ۹ استانداردها ۹ بخش امانت بزرگسالان ۱۲ بخش مرجع بزرگسالان ۱۴ فضای مورد نیاز در بخش مرجع با قفسه باز ۱۴ فضای مورد نیاز برای مراجعین ۱۵ فضای مورد نیاز برای نگهداری و مراجعه به نشریات ادواری ۱۶ رسانه ها و وسایل دید و شنودی ۱۸ نگهداری رسانه های دید و شنودی ۱۸ نگهداری وسایل دید و ...

ادامه مطلب