بایگانی برچسب ها: استانداردهای RFID

دانلود مقاله امنیت و خصوصی سازی RFID

دانلود مقاله امنیت و خصوصی سازی RFID

دانلود مقاله امنیت و خصوصی سازی RFID دانلود مقاله امنیت و خصوصی سازی RFID  در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان استفاده می شود. سیستم های RFID از برچسب های دارای شناسه منحصر به فرد و دستگاه های خواننده که برای مدیریت و دستیابی به اطلاعات آنها می باشند تشکیل شده اند.شناسایی خودکار از طریق فرکانس رادیویی به دنبال ایجاد تغییرات کلی در زمینه مدیریت زنجیره تولید است و م...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تکنولوژی FRID

دانلود پروژه بررسی تکنولوژی FRID

دانلود پروژه بررسی تکنولوژی FRID بررسی تکنولوژی FRID فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن * مشخصات سامانه RFID * 1-1- انواع برچسب ها * 2-1- بررسی دستگاه خواننده * 3-1- میان افزار * 4-1-مشاهدات یک دستگاه خواننده * 5-1-فیلتر کردن رویداد * 6-1- معرفی EPC * 7-1- سرویس نامگذاری اشیا * 8-1- بررسی عملکرد زنجیره EPC * فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود * اصول فنا...

ادامه مطلب