بایگانی برچسب ها: استبدادی یا دموکراتیک

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم فهرست مطالب مقدمه : بروکراسی : از نوع ایده آل مکتب کلاسیک نظریه های احتمالی شرکتهای قابل انعطاف نقاط قوت و ضعف ساختار مجازی سازمانها مانند سیستم ها سیستم های فرعی سازمانی  محیط ثابت یا آشفته ۱-    زیر سیستم استراتژیک: طرفداران فعال یا تدافعی ۲-    سیستم تکنولوژیکی: پیچیده یا عادی ۳-    سیستم فرهنگی- انسانی: تئوری x-y ۴-    سیستم ساختاری: مکانیزه یا اداری سازمان ۵-    سیستم مدیریتی: استبدادی یا دموکراتیک سیستم ه...

ادامه مطلب