بایگانی برچسب ها: استبدادی یا دموکراتیک

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم فهرست مطالب مقدمه : بروکراسی : از نوع ایده آل مکتب کلاسیک نظریه های احتمالی شرکتهای قابل انعطاف نقاط قوت و ضعف ساختار مجازی سازمانها مانند سیستم ها سیستم های فرعی سازمانی  محیط ثابت یا آشفته 1-    زیر سیستم استراتژیک: طرفداران فعال یا تدافعی 2-    سیستم تکنولوژیکی: پیچیده یا عادی 3-    سیستم فرهنگی- انسانی: تئوری x-y 4-    سیستم ساختاری: مکانیزه یا اداری سازمان 5-    سیستم مدیریتی: استبدادی یا دموکراتیک سیستم ...

ادامه مطلب