بایگانی برچسب ها: استدلال طراحی ورای معماری متاسیستم هویت

دانلود مقاله استدلال طراحی ورای معماری متاسیستم هویت

دانلود مقاله استدلال طراحی ورای معماری متاسیستم هویت

استدلال طراحی ورای معماری متاسیستم هویت  کیم کامرون و میشل بی . جونز  چکیده :  بسیاری از مشکلات رو در روی اینترنت امروز از کمبود راه حل پرکاربرد، به راحتی قابل درک و هویت امنیتی سرچشمه می گیرد. پروژه «اینفوکارت» مایکروسافت و ژرف بینی متاسیستم هویتی زیربنایی آن هدفشان پر کردن این فاصله با استفاده از تکنولوژی ای است که همه بتوانند آن را قبول کنند و راه حل هایی است که همه بتوانند تأئید کنند، قراردادن کاربرها در کنترل برهم کنش های هویتی ...

ادامه مطلب