بایگانی برچسب ها: استراتژي توسعه روستايي

دانلود مقاله معماري روستايي و اقتصادي

دانلود مقاله معماري روستايي و اقتصادي

دانلود مقاله معماري روستايي و اقتصادي فهرست مطالب مقدمه روستا چيست؟ توسعه روستايي چيست؟ استراتژي توسعه روستايي رويكردهاي اقتصادي رويكردهاي اجتماعي – فرهنگي رويكردهاي فضايي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي تعريف و مفهوم رشد و اقتصاد معيارهاي اندازه گيري توسعه ويژگي‌هاي مهم توسعه اقتصادي منابع عمده معيشت در حوزة نفوذ روستا فعاليت‌هاي بخش كشاورزي فعاليت‌هاي بخش صنعت فعاليت‌هاي بخش خدمات تحليل و استنتاج از بررسي‌هاي حوزة نفوذ منابع اقتصادي روستا فضاه...

ادامه مطلب