بایگانی برچسب ها: استراتژي توسعه روستايي

دانلود مقاله معماری روستایی و اقتصادی

دانلود مقاله معماری روستایی و اقتصادی

دانلود مقاله معماری روستایی و اقتصادی فهرست مطالب مقدمه روستا چیست؟ توسعه روستایی چیست؟ استراتژی توسعه روستایی رویکردهای اقتصادی رویکردهای اجتماعی – فرهنگی رویکردهای فضایی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای تعریف و مفهوم رشد و اقتصاد معیارهای اندازه گیری توسعه ویژگی‌های مهم توسعه اقتصادی منابع عمده معیشت در حوزه نفوذ روستا فعالیت‌های بخش کشاورزی فعالیت‌های بخش صنعت فعالیت‌های بخش خدمات تحلیل و استنتاج از بررسی‌های حوزه نفوذ منابع اقتصادی روستا فضاه...

ادامه مطلب