بایگانی برچسب ها: استراتژي نگهداري بهرو فراگير

دانلود پروژه توليد ناب با تكيه بر اصول چهارده گانه تويوتا

دانلود پروژه توليد ناب با تكيه بر اصول چهارده گانه تويوتا

دانلود پروژه توليد ناب با تكيه بر اصول چهارده گانه تويوتا توليد ناب با تكيه بر اصول چهارده گانه تويوتا هدف نهایی مدیران مؤسسات تولیدی یا خدماتی بقاء و رشد سازمان خود می باشد. از جمله عوامل اثر گذار بر استراتژی«سود آوری بلند مدت» در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی می باشند عبارتند از: 1- رضایت مشتری 2- رقبا 3- تکنولوژی 4- نیروی انسانی 5- سیاست گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت 6- هزینه 7- کیفیت 8- سود خالص و غیره رضایت مشتری مهمترین نگرانی ...

ادامه مطلب