بایگانی برچسب ها: استراتژي هاي توسعه كشورهاي نيمه صنعتي

دانلود مقاله بررسي و مقايسه رشد صنعت

دانلود مقاله بررسي و مقايسه رشد صنعت

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون مقدمه: چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟ صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان گفت كه از انقلاب صنعتي انگليس به بعد، صنعتي شدن عميقترين تغيير منحصر به فرد در بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع بوده است. رژيمهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي با عزمي راسخ در معرض اين فرايند قرار گرفتند. ژاپن با سرعيتي اعجاب انگيز و با پيامدهايي مهم برا اقتصاد جهاني، صنعتي شده است. بسياري از كشورهاي  در حال توسعه ...

ادامه مطلب