بایگانی برچسب ها: استراتژی برای تغییر کشش پذیری خمیر

دانلود مقاله مباحث نوین کشاورزی

دانلود مقاله مباحث نوین کشاورزی

مباحث نوین کشاورزی فهرست مطالب بارانهای اسیدی، نهشت مرطوب و علت افزایش بارندگی در مناطق کوهستان- دکتر موسوی بایگی.. ۱ آلودگی خاک Soil pollution – دکتر فتوت.. ۳ انواع آلاینده‌ها.. ۶ فسفات‌ها.. ۷ آلاینده‌های آلی.. ۸ منابع آلوده کننده محیط.. ۸ گیاهان و فلزات سنگین.. ۹ روشهای اصلاح آلودگی فلزات سنگین.. ۹ مطالعه ژنتیکی کیفیت نانوایی در گندم – دکتر شهریاری.. ۱۰ استراتژی برای تغییر کشش پذیری خمیر:.. ۱۴ بهینه سازی و مدیریت مصرف آب در...

ادامه مطلب