بایگانی برچسب ها: استراتژی توسعه روستایی

دانلود پروژه معماری روستایی و اقتصادی

دانلود پروژه معماری روستایی و اقتصادی

 معماری روستایی و اقتصادی   فهرست مطالب مقدمه روستا چیست؟ توسعه روستایی چیست؟  استراتژی توسعه روستایی  رویکردهای اقتصادی  رویکردهای اجتماعی – فرهنگی   رویکردهای فضایی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای تعریف و مفهوم رشد و اقتصاد معیارهای اندازه گیری توسعه ویژگی‌های مهم توسعه اقتصادی منابع عمده معیشت در حوزه نفوذ روستا فعالیت‌های بخش کشاورزی فعالیت‌های بخش صنعت فعالیت‌های بخش خدمات تحلیل و استنتاج از بررسی‌های حوزه نفوذ منابع اقتصادی روستا فضاهای ضر...

ادامه مطلب