بایگانی برچسب ها: استراتژی حل مسئله

دانلود مقاله دینامیک

دانلود مقاله دینامیک

دینامیک فهرست مطالب پيشگفتار : 1 مقدمه : 2 نيروها : 3 قانون هاي حركت : 6 كاربردهاي قوانين نيوتن : 7 ديناميك 9 مقدمه اي بر ديناميك 9 نيرو و برهم کنش 10 قانون اول نيوتون 13 قانون دوم نيوتون 18 نيرو و جرم 20 قانون دوم نيوتون 22 قانون سوم نيوتون 25 استفاده از قوانين نيوتون 28 استراتژي حل مسئله 30 قوانين نيوتون 30 کاربردهای قوانین نیوتون 32 کاربرد قانون اول نیوتون ذرات در حال تعادل 32 استراتژی حل مسئله 32 تعادل ذره: 32 کاربرد قانون دوم نیوتون 35...

ادامه مطلب