بایگانی برچسب ها: استرس

دانلود مقاله استرس شغلی در پرستاران

دانلود مقاله استرس شغلی در پرستاران

استرس شغلی در پرستاران خلاصه : کلمه استرس برای توصیف مقدار تنش استفاده می کنند که اشخاص تخت تاثیر شغل و روابط و مسئولیت هایشان در زندگی تحما می کنند. استرس شغلی : پاسخ های جسمی و حسی مضر در زمانی که نیازهای شغلی با توانایی ها و منابع با نیازمندیهای کارمند مطابق ندارد نامیده می شود. برای مقابله با استرس کاری ابتدا باید عوامل استرس زای شغلی و پی آمدهای آن بررسی شود پس راهکار مناسب را با توجه به استراتژیهای مقابله فردی و درون سازمانی به کار گ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله استرس

دانلود مقاله استرس

دانلود مقاله استرس فهرست مطالب پیشگفتار ۱ استرس چیست؟ ۱ دوستی و دشمنی، ۲ نگرشی مثبت و منفی به اوضاع و شرایط ۲ آستانه استرس ۳ واکنش های معمول استرس کدام هستند؟ ۳ اختلال ترس چیست؟ ۴ پاداش و تنبیه و رابطه آن با استرس و فشار روانی ۵ عادت به استرس ۵ مراحل سه گانه استرس شدید: ۶ مرحله تثبیت و بهبود: ۶ داروها، قرص ها و استرس ۸ کهولت سن و استرس ۸ انتقال استرس به دیگران: ۸ عجز و ناتوانی ناشی از استرس ۱۱ نداشتن اعتماد به نفس و احساس ناامنی: ۱۲ استرس ناشی...

ادامه مطلب