بایگانی برچسب ها: استفاده از ابزار پراکسي

دانلود پروژه بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID

دانلود پروژه بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID

بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن * مشخصات سامانه RFID * ۱-۱- انواع برچسب ها * ۲-۱- بررسی دستگاه خواننده * ۳-۱- میان افزار * ۴-۱-مشاهدات یک دستگاه خواننده * ۵-۱-فیلتر کردن رویداد * ۶-۱- معرفی EPC * ۷-۱- سرویس نامگذاری اشیا * ۸-۱- بررسی عملکرد زنجیره EPC * فصل دوم بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود * اصول فناوری RFID * ۱...

ادامه مطلب