بایگانی برچسب ها: استفاده از ازن براي تصفيه آب و فاضلاب.doc

پروژه تكنولوژي استفاده از ازن در گندزدايي

پروژه تكنولوژي استفاده از ازن در گندزدايي

دانلود پروژه تكنولوژي استفاده از ازن در گندزدايي آب فاضلاب فهرست مطالب فصل اول: تكنولوژي استفاده از ازن در گندزايي فاضلاب مقدمه : يك سيستم گندزداي ازن شامل اجزاء زير است : ژنراتور هاي ازن بر اساس موارد زير رده بندي مي شود: كاربرد : محاسن و معايب : محاسن : معايب: قابليت اجرا : بهره برداري و  تعمير و نگهداري : هزينه  : فصل دوم: استفاده از ازن درنيروگاهها 1-شيمي ازن 2-توليد ازن 3- استفاده از ازن براي تصفيه آب و فاضلاب 1-3 تاريخچه ازن در ...

ادامه مطلب